Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Prosinec 2021 – Litva

Poslední naše mobilita byla naplánována na prosinec. Tento výjezd jsme si užili společně s našimi žáky. Vybrali jsme 7 žáků 9. třídy a 1 žáka ze 7. třídy, někteří pracovali na projektu od počátku. Pro žáky to byl výlet plný nových dojmů, zážitků, společně strávených chvil.

Často byli hozeni do situací, kdy museli komunikovat ve společném jazyce partnerství, v angličtině. My obě s paní učitelkou jsme byly překvapeny za jejich snahu se domluvit, našli spoustu nových přátel a zároveň se zapojili do všech aktivit. Jejich slova po návratu hovoří za vše: „byli jsme každý den unaveni, ale s tím jsem počítal, nejeli jsme na výlet, ale pracovat“  nebo „měli jsme málo volného času“, „i když bylo všechno krásné, tak každý den byl velmi náročný“. Nikdo jim neříkal, že to bude pohodovka strávená jen v hotelu.

Skupiny žáků si užily prezentaci v angličtině, setkání s místostarostkou Alytusu. Součástí programu bylo se seznámit s historií země a okolím. Navštívili jsme jednu z nejstarších univerzit na světě Vinius University, hrad Gediminas. Po návštěvě hlavního města jsme se vydali do etnografické usedlosti poblíž Trakai, kde již byla vyhřátá pec na pečení chleba. Během programu pečení chleba si každý vytvořil svůj vlastní bochník chleba a ozdobil jej.

Partneři a studenti se v expozicích muzea seznámili s díly nejen obrazů, ale i grafik, které vytvořil nejznámější litevský umělec M. K. Čiurlionis. Během edukačního sezení vytvářeli účastníci maloformátová grafická díla pomocí tuše, štětce a pera.

Tato návštěva splnila naše očekávání a zároveň byla příslibem dalšího setkání, které jsme dostali za úkol uspořádat my. Prezentace 

Hana Cholevová