Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Zápis ze schůze výboru SRPŠ ze dne 5. října 2021

 1. Třídním důvěrníkem za 1.A třídu byla zvolena Martina Lednická a za 1.B Romana Chrenková.
 2. Důvěrník za Broučky Bc. Michaela Janošková DiS, za Berušky Mgr. Veronika Dekleva, za Sluníčka Kateřina Bukovicová, za Hvězdičky Veronika Vacková.
 3. Žádné platby škole nelze hradit bezhotovostně. Přijaté platby za divadla, kroužky apod. škola hradí v hotovosti zprostředkovatelům…
 4. V MŠ V zimě bude probíhat lyžování pro děti na Skalce.
 5. Školní ples-nebude, venkovní akce probíhají, např. Ukládání broučků ke spánku.
 6. Logopedie v MŠ
 7. MŠ od 6.15h, ranní družina 6.30h- 16.30h
 8. K dotazu rodičů, zda byly vyčerpány všechny finanční prostředky ke konci minulého školního roku, nám paní ředitelka předložila soupis vyčerpaných prostředků na dopravu a školního vybavení pro děti. Přehled využitých peněžních prostředků v MŠ byl sdělen na schůzkách rodičů ve všech odděleních MŠ.
 9. Dar škole SRPŠ odsouhlasilo ve stejné výši jako loni, a to 300,- Kč pro žáky ZŠ a pro žáky v MŠ 700,- Kč.
 10. Sběr papíru: potvrzení ze sběrny o množství a druhu sběru předat vždy třídnímu učiteli (vložit např. do deníčku). Za rok 2020-2021 za sběr vybráno 10.248 Kč za ZŠ a MŠ.
 11. VÁNOČNÍ JARMARK a zapojení SRPŠ až dle Covidové situace

Přítomni:

Mgr. Veronika Dekleva (Berušky), Mgr. Michaela Janošková DiS. (Broučci), Veronika Vacková (Hvězdičky), Kateřina Bukovická (Sluníčka), Martina Lednická (1.A), Romana Chrenková (1.B), Eva Galásková (2.A), Anna Zahradníková (3.), Ing. Pavel Raška (5.A), Ing. Lenka Špidlová (5.B), Ing. Petra Paličková (6.), Ing. Václav Šmýra (7.A), Marie Javorková (7.B), Mgr. Monika Štegnerová (8.),  Lenka Čejková (9.),

Mgr. Yvetta Kunzová, Mgr. Olga Machačová

Omluveni:

Veronika Kunčárová 4.A

 

Zapsala dne 5.10.2021 Lenka Čejková a Ing. Lenka Špidlová