Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Olympiáda z českého jazyka – školní kolo

Školního kola Olympiády z českého jazyka, která se konala ve středu 19. 1. 2022, se zúčastnili vybraní žáci 8. a 9. ročníků, celkem tedy 11 žáků. Olympiáda se skládala ze dvou částí – jazykové a slohové. Na prvním místě se umístil Jan Bohoněk s 44 body, o druhé místo se podělili žáci Vojtěch Koval a Klára Otáhalová  s 43 body. Hoši postupují do okresního kola Olympiády v ČJ, které proběhne dne 28. března 2022. Na výsledky ostatních účastníků se můžete přijít podívat do vestibulu školy. Všem zúčastněným děkujeme a vítězům moc gratulujeme.

Mgr. A. Weczerková