Šablony 3

Doučování žáků škol

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Žák

Učitel

MAP

Starší příspěvky

Obecní úřad

“Už tam budem”

Letos v lednu se vybraní žáci 8. ročníku zúčastnili natáčení soutěže „Už tam budem?“. Těmi žáky byli – Maxmilián Ďatko, Kateřina Dostálová, Klárka Palagyiová, Adam Jančák a Ondřej Štibora. Právě jim patří veliké poděkování, a i když nevyhráli, nabyli nových zkušeností a zážitků z natáčení a myslím, že si tento den velice užili. Zájemci mohou pořad zhlédnout na “Déčku”.  

Mgr. A. Weczerková