Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Doučování žáků škol

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023