Prevence digitální propasti, Podpory vybavení škol digitálními pomůckami

V rámci Národního plánu obnovy poskytuje MŠMT finanční prostředky na digitální technologie pro školy. 
Naše škola se zapojila do dotačních programů v oblasti „Prevence digitální propasti, Podpory vybavení škol digitálními pomůckami“ – výzev v rámci Národního plánu obnovy.
Cílem je   vybavení žáků pokročilými digitálními učebními pomůckami pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí.