Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Karneval v družině

O masopustu se ve školní družině konal karneval. Oslavili jsme ho ve školní tělocvičně. Děti se zabavily při plnění úkolů, jako například tanec s balonem ve dvojicích, nošení pingpongového míčku na lžíci mezi překážky, dopravení bonbonku pomocí provázku do úst bez použití rukou, či hra s míčky na Obra a Palečka. Zahrály si i týmovou hru. Nakonec jsme si všichni pořádně zatancovali. Jak se děti na karnevalu bavily, můžete vidět na foto.

Jana Klečková – vedoucí vychovatelka