Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Provoz školní družiny o velikonočních prázdninách

Z důvodu nízkého zájmu provoz školní družiny o velikonočních prázdninách nebude. 

Jana Klečková – vedoucí vychovatelka