Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Jak jsme hledali poklad

Děti z prvního oddělení školní družiny hledaly poklad. Aby ho našly, musely najít kartičky, které byly ukryté na školním dvorku. Musely se zorientovat v nakreslené mapě, která napovídala o skrýši karet. Jenom najít karty ovšem nestačilo. Na každé z nich byl úkol, který děti měly ve skupině splnit. Mezi úkoly bylo např. skákání snožmo do dálky, jmenování kytiček a stromů, dojdi na určené místo poslepu s pomocí navigace, rychlá orientace v prostoru či trénování paměti – co se změnilo na kamarádech? Dětem se  podařilo skvěle všechny úkoly splnit a cesta k pokladu byla volná. Radost měly nejenom z pokladu, ale i z plnění úkolů a sladké odměny nakonec. foto

Jana Klečková