Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Beseda s knihovnicí

V měsíci duben jsme si pobyt v družině zpestřili besedou o knížkách. Besedu si pro nás připravila paní knihovnice z obecné knihovny, paní Daňková. Přišla mezi nás se dvěma plnými taškami knížek včetně interaktivních. Postupně si se všemi dětmi z družiny povídala o knižních novinkách, děti si poslechly příběhy z knih. Všechny prezentované knížky si děti poté mohly prohlédnout, přečíst úryvky a splnit úkoly v interaktivních knihách. Dětem se beseda líbila, pozorně naslouchaly poutavé vyprávění paní knihovnice a se zájmem listovaly v přinesených knihách. Kéž jim nadšení vydrží a čas prožitý s literaturou se stane součástí jejich života. Děkujeme paní Daňkové za její poutavou besedu. foto

Jana Klečková