Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Adaptační kurz

Po dvou letech se nám opět podařilo odjet na adaptační kurz. Nezvykle se konal na konci školního roku, místo září. V termínu 31.5. až 1.6. odjela 6. třída do Spálova. Ubytování v chatkách a stravování jsme měli zajištěno v areálu Spálovského mlýna. O program prvního dne, zaměřeného na vztahy a spolupráci ve třídě, se nám postarali lektoři z DSM Stará Ves nad Ondřejnicí. Do všech her se všichni zapojili s velkou chutí a výsledky jejich snažení byly úžasné. Druhý den jsme věnovali prohlídce nádherné přírody CHKO Poodří na úpatí Oderských vrchů. Celý pobyt se nám všem moc líbil a velmi rychle nám utekl. Foto

                                                                                   Lucie Pilátová a Vendula Borkovcová