Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Zápis ze dne 20. září 2022

Zápis ze schůze výboru SRPŠ ze dne 20. září 2022

 1. Školní „ples
  po období s covidovými omezeními se navracíme k organizování školního plesu.

  • termín stanoven na 20. ledna 2023 ve školní jídelně.
  • přislíbená spolupráce zaměstnanců a žáků školy ze strany paní ředitelky ZŠ.
  • diskuze k programu – živá hudba nebo DJ, téma a název plesu, způsob propagace apod.
  • výzva členům SRPŠ (i rodičům) k oslovení možných sponzorů – ceny do tomboly na ples apod.
  • v listopadu proběhne organizační schůzka týkající se přímo této akce.
 2. Dar/příspěvek pro SRPŠ – odsouhlasilo se ve výši 400,- Kč pro žáky ZŠ a 900 Kč pro žáky v MŠ.
 3. Poděkování rodičům ze strany vedení ZŠ a MŠ, Mgr. Kunzové a Mgr. Machačové za tento způsob podpory ZŠ a MŠ:

  • za MŠ např. divadelní představení, doprava na školní akce, vstupy, mikulášské balíčky, Den dětí, vstupné solná jeskyně, materiál na akce Tvoření s rodiči, Zimní olympiádu a karneval, občerstvení na Dni s rodiči, vystoupení klauna Hopsalína, šerpy pro předškoláky, aj.)
  • za ZŠ – doprava na akce mimo naši obec, obaly na učebnice, startovné, dárky pro děti, ceny do soutěží.
 1. Sběr – agitace, Ing. Lenka Špidlová dodá text, grafiku plakátu zajistí M. Janošková.
 2. Dotazy ze stran rodičů:
  • Energie – nedojde ke snižování teploty uvnitř budov ZŠ a MŠ?
   Dle paní ředitelky ZŠ Mgr. Kunzové je to finančně náročné, ale snižovat teplota v budovách se nebude, dodržují se podmínky stanovené hygienou pro předškolní a školní zařízení.
  • Kdy bude nový koberec ve Hvězdičkách? Je již dost opotřebovaný, dochází ke znehodnocení oblečení dětí. Dle p. zást. řed. pro MŠ Mgr. Machačové jedna z nejbližších investic ze strany MŠ.
 3. Pozvání řed. Mgr. Kunzové na další akce školy: Rej masek, Sportovní den, Vítání jara, Vánoční koncert, Vánoční jarmark, XIXA má talent aj.
 4. Poděkování Ing. Lence Čejkové za dosavadní práci v SRPŠ.
 5. Zvolení nového zástupce do rady školy – Bc. Michaela Janošková, Dis.

Přítomní za SRPŠ:

třídy ZŠ  
1. Kateřina Bukovická
2. A Bc. Martina Lednická
2. B Romana Chrenková
3.  Eva Galásková
4. Anna Zahradníková
5. A Bc. Jana Filipcová  
5. B Veronika Kunčárová
6. A Ing. Pavel Raška
7. Ing. Petra Paličková
8. B Marie Javorková
třídy MŠ  
Berušky Ing. Pavlína Šperlínová
Broučci Mgr. Veronika Dekleva
Sluníčka Bc. Michaela Janošková DiS.

Za ZŠ a MŠ:

Mgr. Yvetta Kunzová, ředitelka ZŠ        

Mgr. Olga Machačová, zástupkyně ředitelky pro MŠ          

Mgr. Zuzana Stejskalová, statutární zástupce ředitelky školy      

 Omluveni:

6.B      Ing. Lenka Špidlová

8.A      Ing. Václav Šmýra

9.        Mgr. Monika Štegnerová

Hvězdičky     Renata Pecháčková

Zapsáno dne 20. 9. 2022, Bc. Michaela Janošková, Ing. Pavel Raška