Starší příspěvky

Obec Stará Ves n. O.

Zápis ze dne 20. září 2022

Zápis ze schůze výboru SRPŠ ze dne 20. září 2022

 1. Školní „ples
  po období s covidovými omezeními se navracíme k organizování školního plesu.

  • termín stanoven na 20. ledna 2023 ve školní jídelně.
  • přislíbená spolupráce zaměstnanců a žáků školy ze strany paní ředitelky ZŠ.
  • diskuze k programu – živá hudba nebo DJ, téma a název plesu, způsob propagace apod.
  • výzva členům SRPŠ (i rodičům) k oslovení možných sponzorů – ceny do tomboly na ples apod.
  • v listopadu proběhne organizační schůzka týkající se přímo této akce.
 2. Dar/příspěvek pro SRPŠ – odsouhlasilo se ve výši 400,- Kč pro žáky ZŠ a 900 Kč pro žáky v MŠ.
 3. Poděkování rodičům ze strany vedení ZŠ a MŠ, Mgr. Kunzové a Mgr. Machačové za tento způsob podpory ZŠ a MŠ:

  • za MŠ např. divadelní představení, doprava na školní akce, vstupy, mikulášské balíčky, Den dětí, vstupné solná jeskyně, materiál na akce Tvoření s rodiči, Zimní olympiádu a karneval, občerstvení na Dni s rodiči, vystoupení klauna Hopsalína, šerpy pro předškoláky, aj.)
  • za ZŠ – doprava na akce mimo naši obec, obaly na učebnice, startovné, dárky pro děti, ceny do soutěží.
 1. Sběr – agitace, Ing. Lenka Špidlová dodá text, grafiku plakátu zajistí M. Janošková.
 2. Dotazy ze stran rodičů:
  • Energie – nedojde ke snižování teploty uvnitř budov ZŠ a MŠ?
   Dle paní ředitelky ZŠ Mgr. Kunzové je to finančně náročné, ale snižovat teplota v budovách se nebude, dodržují se podmínky stanovené hygienou pro předškolní a školní zařízení.
  • Kdy bude nový koberec ve Hvězdičkách? Je již dost opotřebovaný, dochází ke znehodnocení oblečení dětí. Dle p. zást. řed. pro MŠ Mgr. Machačové jedna z nejbližších investic ze strany MŠ.
 3. Pozvání řed. Mgr. Kunzové na další akce školy: Rej masek, Sportovní den, Vítání jara, Vánoční koncert, Vánoční jarmark, XIXA má talent aj.
 4. Poděkování Ing. Lence Čejkové za dosavadní práci v SRPŠ.
 5. Zvolení nového zástupce do rady školy – Bc. Michaela Janošková, Dis.

Přítomní za SRPŠ:

třídy ZŠ  
1. Kateřina Bukovická
2. A Bc. Martina Lednická
2. B Romana Chrenková
3.  Eva Galásková
4. Anna Zahradníková
5. A Bc. Jana Filipcová  
5. B Veronika Kunčárová
6. A Ing. Pavel Raška
7. Ing. Petra Paličková
8. B Marie Javorková
třídy MŠ  
Berušky Ing. Pavlína Šperlínová
Broučci Mgr. Veronika Dekleva
Sluníčka Bc. Michaela Janošková DiS.

Za ZŠ a MŠ:

Mgr. Yvetta Kunzová, ředitelka ZŠ        

Mgr. Olga Machačová, zástupkyně ředitelky pro MŠ          

Mgr. Zuzana Stejskalová, statutární zástupce ředitelky školy      

 Omluveni:

6.B      Ing. Lenka Špidlová

8.A      Ing. Václav Šmýra

9.        Mgr. Monika Štegnerová

Hvězdičky     Renata Pecháčková

Zapsáno dne 20. 9. 2022, Bc. Michaela Janošková, Ing. Pavel Raška