Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Seznam členů ve školním roce 2022/2023

Kontaktní email: srps.staraves@email.cz
třída ZŠ  
1. Kateřina Bukovická
2.A Bc. Martina Lednická
2.B Romana Chrenková
3. Eva Galásková
4. Anna Zahradníková
5.A Bc. Jana Filipcová
5.B Veronika Kunčárová
6.A Ing. Pavel Raška
6.B Ing. Lenka Špidlová
7. Ing. Petra Paličková
8.A Ing. Václav Šmýra
8.B Marie Javorková
9. Mgr. Monika Štegnerová
třídy MŠ  
Berušky Ing. Pavlína Šperlínová
Broučci Mgr. Veronika Dekleva
Hvězdičky Renata Pecháčková
Sluníčka Bc. Michaela Janošková DiS.
pokladník Lenka Křížová