Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Družinový kroužek – Vaření

V letošním školním roce se každé úterý koná kroužek vaření. Střídají se dvě skupiny žáků, v počtu 17 žáků v jedné skupině. Žáci už napekli tři druhy muffinů, šátečky z tvarohového těsta s džemem a s nutelou a připravit si obložené tousty. Aktivita je hodně baví a všichni jsou velmi šikovní. Čeká nás pečení vánočního cukroví, které si budete moci zakoupit na Vánočním jarmarku. foto

Jana Klečková