Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Družinový kroužek Obrázkové čtení

Kroužek s názvem obrázkové čtení vede vychovatelka Anita Golková. Hravou formou u žáků  rozvíjí čtenářské dovednosti, dochází ke sdílení zážitků, emocí. Text je prokládán obrázky, které žáci doplňují místo slov. Časté zařazování jazykolamů, těžce vyslovitelných slov a množství citoslovcí slouží k zdokonalování řeči, procvičování výslovnosti, slovní zásoby a její rozvíjení.  Žáci pracují ve skupině i samostatně, vytváří si  své vlastní příběhy. foto

Jana Klečková