Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Společenský den

První adventní týden jsme v naší škole zahájili společenským dnem. Chlapci a děvčata přišli nejen ve společenském oblečení, ale snažili se k sobě být hodní, laskaví, kamarádští, prostě chovat se k sobě navzájem tak, jak si to všichni ve škole přejeme. Foto