Docházka žáků do školní družiny od 3. 1. 2023

Od 3. 1. 2023 budou žáci školní družiny docházet do oddělení školní družiny tak, jak byli rozděleni na začátku školního roku. Budova B, (stará budova) zde se nachází 1., 2., a 3. oddělení a budova A (nová budova),1. patro, třída 6. A, zde se nachází 4. oddělení.

  1. oddělení – vychovatelka Jana Klečková, tel.: 591 142 221
  2. oddělení – vychovatelka Anita Golková, tel.: 591 142 222
  3. oddělení – vychovatelka Pavla Lisníková, tel.: 591 142 223
  4. oddělení – vychovatelka Jana Jarošová, tel.: 591 142 247

Jana Klečková