Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Návštěva kostela u příležitosti svátku Tří králů

Vánoční čas bývá ukončen svátkem Tří králů 6. ledna. Děti ze školní družiny se letos vypravily do kostela o den dříve. V kostele se dětem líbily krásně nazdobené stromečky, obrazy a sochy, ale nejvíce se jim líbil nádherný betlém. Děti zaujalo poutavé vyprávění kněze, pana Mgr. Jakuba Štefíka, na všechny jeho dotazy měly odpověď. S panem farářem jsme se rozloučili poděkováním a přáním všeho nejlepšího do nového roku. Nám všem se návštěva kostela líbila. Následně jsme tvořili hezké výtvarné práce k tématu. foto

Vychovatelky ŠD