Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Vysvědčení u našich nejmenších prvňáčků

Letos usedlo do lavic 1. třídy 27 prvňáčků. Společně s paní uč. Chvostkovou a asistentkou Hrdličkovou zdolávali první výzvy, uvolňovali ruku, učili se písmenka. Dostali svůj první slabikář a začali číst. Všichni si zaslouží velikou pochvalu, neboť všichni na svém vysvědčení viděli jen samé jedničky. Foto