Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Pohádkový den

Žáci 9. třídy vyhlásili na poslední den před pololetními prázdninami “Pohádkový den”. Každá třída si vylosovala nějakou pohádku a oblékla se do barev či dokonce masek. Vyhodnocení se opět započítává do hodnocení tříd za celý rok. Foto