Slavnostní zakončení 1. pololetí školního roku

Konec ledna není pro nás dospěláky ničím zajímavým, ale našim dětem končí 1. pololetí školního roku. Pololetí, za kterým stojí velký kus práce. Za tu dobu se naučily mnoho nových věcí, ale také prožili společné chvíle při jiných aktivitách ve škole, reprezentovali školu. Jsem velice ráda, že všichni prospěli a nikdo neviděl na svém výpisu z vysvědčení tu nejhorší známku. Celkový průměr žáků školy 1,355, z 248 žáků školy 179 prospělo s vyznamenáním, z toho 95 se samými jedničkami. Na 1. stupni 80 žáků a na 2. stupni 15 žáků. Bylo také uděleno celkem 22 pochval třídního učitele, ale žáci také  obdrželi za 1. pololetí výchovná  opatření. Napomenutí třídního učitele 29 žáků, 5 žáků důtku třídního učitele a 4 žáci důtku ředitelky školy. Žáci 9. ročníku byli rovněž pochváleni za aktivity, které připravili ostatním spolužákům během celého pololetí. Dostali jako poděkování prupisku s logem školy, která jim alespoň symbolicky pomůže při přijímacích zkouškách. Foto