Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Inhalační místnost ve Zdravíčku

Žáci školní družiny opět navštívili inhalační místnost ve Zdravíčku v Krmelíně. Tam nejenom odpočívají a nechávají působit sůl na své zdraví, ale taky si užívají možnost pobytu v zařízené tělocvičně. Hrají pohybové hry, plní nejrůznější úkoly zaměřené na hrubou motoriku a lokomoci těla. Jak se jim návštěvy líbí můžete vidět na foto.

Jana Klečková, Kateřina Hrdličková