Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Recitační soutěž 2. stupeň

Dne 15. února ožila učebna přírodopisu recitací žáků 2. stupně. Po roce jsme se tak opět mohli zaposlouchat do recitačních výkonů i dramatických přednesů.  Žáci, kteří postoupili z třídních kol, si zde mohli vyzkoušet, jak obtížné je recitovat básně před dalšími diváky. Účast žáků byla poměrně hojná, nasazení velké, výkony excelentní, výběr textů rozmanitý. Všichni recitátoři měli své básně velmi dobře připravené, jen u některých sehrála roli trochu tréma. Porota ve složení Y. Kunzová, Z. Stejskalová, J. Chvostek a A. Weczerková neměla tedy jednoduché rozhodování.

Soutěžilo se ve dvou kategoriích. V první kategorii soutěžili žáci 6. a 7. ročníků. Jejich výkony byly poměrně vyrovnané a porota nakonec rozhodla takto: vítězství si odnesla Viktorie Hýlová z 6.A, druhé místo pak obsadila Anna Velímová z 6.A. O třetí místo se podělili Štěpán Hutěčka a Dita Zimová ze 7. třídy. 

V druhé kategorii soutěžili žáci 8. a 9. ročníků. V této kategorii nebylo rozhodování o vítězi vůbec jednoduché, neboť recitátoři nasadili vysokou laťku a jejich výkony byly úchvatné. Nakonec se porota rozhodla udělit třetí místo dvěma žákům z 8. ročníku – Danielu Mrkvicovi a Viktorii Petrošové. O druhé místo se opět podělili dva žáci tentokrát z 9. ročníku, jejichž výkony byly dechberoucí, a to Klára Palagyiová se svým ojedinělým pojetím básně Ostrava od Petra Bezruče a Michal Hrabovský, jehož podání básně Zlatý kolovrat od K. J. Erbena bylo přirozené, dynamické a silné. Na prvním místě se umístila opět žákyně 9. ročníku Natálie Štegnerová, která básní z pera své maminky naprosto odzbrojila všechny přítomné a porotě vehnala slzy do očí.

Jsme velmi rádi, že se žáci ve velké míře zapojují do této soutěže, a věříme, že i v dalších letech budou mít zájem i chuť podělit se se svými přednesy básní klasických autorů i s vlastní tvorbou. Foto

Alexandra Weczerková