Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Hodiny vaření

V hodinách pracovních činností si žáci 5. A a 5. B zahráli na kuchtíky a připravili pro sebe lahodné pokrmy. 5. A nejprve nakoupila potraviny na pizzu, těsto jim připravila paní učitelka Srba, a vrhla se do pečení. Děti z 5. B přinesly domácí zásoby na toasty, pšeničné placky, palačinky, tortillu a jablko v listovém těstě. Všem moc chutnalo. Foto

Anna Srba, Romana Němcová