Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Noc s Andersenem

Ve středu 30.3.2023 se naše škola otevřela pro vybrané žáky z I. i II. stupně výjimečně ve večerních hodinách. Zapojili jsme se totiž do mezinárodní akce, která nese název Noc s Andersenem. Jedná se o projekt na podporu dětského čtenářství, při němž žáci nocují v knihovnách či školách u příležitosti výročí narození dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena. No a co se všechno dělo?

Akce začala vlastně už ráno, kdy někteří naši nejstarší žáci četli pohádky dětem z 1. třídy. V sedm hodin večer potom začal program pro vybrané žáky z 2. a 3. třídy, za II. stupeň se zúčastnilo asi 20 žáků z 8. a 9. tříd. 

Program byl bohatý – pro menší žáčky měla paní učitelka Velímová připravenou prezentaci, ve které se děti dozvěděly něco o významu této akce a také o spisovateli H. Ch. Andersenovi. Následně hádaly podle obrázků známé pohádky tohoto autora.  Poté se všichni přemístili do tělocvičny, kde si pro ně mezitím ti starší připravili dvě představení – osmáci zazářili při dramatizaci pohádky Ošklivé káčátko, deváťáci se nenechali zahanbit a předvedli scénku podle pohádky Princezna na hrášku. Potlesk byl bouřlivý a všichni byli nadšení. Moc se jim to totiž povedlo.

Tím se však nekončilo. Pro ty menší byla připravena stezka odvahy spojená s plněním různorodých úkolů, starší žáci si pro ně mezitím v tělocvičně připravili opičí dráhu, aby se pořádně protáhli.  Součástí byly také např. dílničky, ve kterých si děti vyráběly záložky do knih či čtení pohádky na dobrou noc.

Všichni si tuto tvořivou, dobrodružnou a pohádkovou noc náramně užili a těší se zase na příští rok, kdy si akci určitě zopakujeme. Všem, kteří pomáhali, patří velké díky, zejména pak paní učitelce Velímové za její organizaci. Foto

Alexandra Weczerková