Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Úspěch v krajském kole biologické olympiády 

V letošním školním roce nás úspěšně reprezentoval v biologické olympiádě žák sedmé třídy Hynek Boháč. V okresním kole, které proběhlo 30.3. 2023 skončil na krásném druhém místě, což mu umožnilo postup do krajského kola. Ve čtvrtek 25.5.2023 opět navštívil Středisko přírodovědců v Porubě, aby obhájil své přírodovědné znalosti před krajskou biologickou komisi a utkal se s 24 úspěšnými řešiteli krajských kol. I tentokrát musel projít nelehkým testem, praktickou zkouškou a poznávací zkouškou z rostlin a živočichů. Vedl si moc dobře a v kraji skončil na krásném 10. místě. Hynkovi od nás patří velká gratulace a velké díky za výbornou reprezentaci školy. Přejeme ti mnoho úspěchů v dalších ročnících biologické olympiády. Foto

                                                                                                           Eva Dohnalová Šimečková, Jana Boháčová