Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Programovací test o ROBOTU MONOKLOVI

V pátek 2.6.2023 a ve středu 7.6.2023 proběhla v 5. a 6. třídách v hodinách informatiky programovací soutěž o robotu Monoklovi. Jednalo se o práci s programovacími bloky, s kterými se již žáci seznámili v soutěži Bobřík informatiky nebo v programovací hře Scratch. Pomocí těchto bloků museli naprogramovat robota Monokla tak, aby splnil požadované úlohy. Za vyřešení všech úloh mohli žáci získat celkem 108 bodů. Maximální počet bodů získala v kategorii 5. tříd Adriana Sklářová, za to jí patří 1. místo. Na druhém místě s počtem bodů 81 se umístili dva žáci: Bruno Jankovič a Patrik Dlabač. Na třetím místě s počtem bodů 69 skončil Lukáš Piačin. V kategorii 6. tříd to bylo velmi vyrovnané. Na prvním místě s počtem bodů 81 se umístili Zuzana Hamalová, Vašek Procházka, Radim Tyleček a Martin Dohnal. Druhé místo s počtem bodů 66 obsadili Ondřej Pilát, Martin Ivan, David Strnad, Daniel Tyleček, Daniel Dvorský a Anna Velímová. Na třetím místě s 63 body skončili Michal Horkel a Elen Korbelová. Vítězům a všem ostatním zúčastněným gratulujeme.

Eva Dohnalová Šimečková, Leoš Havránek