Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Den dětí ve školní družině + školení 1. pomoci

Z důvodu nepříznivé předpovědi počasí se družinová akce Den dětí přesouvá ze dne 7. 6. na 14. 6.

Dne 15. 6. proběhne ve školní družině školení 1. pomoci. Žáci si zábavnou formou vyzkouší základy 1. pomoci. Odchod ze školní družiny bude ve 12:45 a návrat ve 14:45. 

Jana Klečková