Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Přijetí do školní družiny pro školní rok 2023/2024

K zájmovému vzdělávání ve školní družině ve školním roce 2023/2024 byli přijati všichni žáci, kteří odevzdali řádně vyplněnou přihlášku. Kapacita školní družiny byla naplněna.

Rozhodnutí