Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Přebor povodí Ondřejnice v lehké atletice

Závěrečný měsíc školního roku je jako každoročně obohacen o řadu sportovních aktivit. 

Mezi jednu z těch tradičních patří Přebor povodí Ondřejnice v lehké atletice, který se konal pro 1. stupeň ZŠ v úterý 6.6. 2023 na fotbalovém a víceúčelovém hřišti v Brušperku. 

Po školním výběru a porovnávání výkonů našich žáků byli vybráni k reprezentaci naší školy tito žáci:

  1. ročník – Tomáš Bryxí, Agáta Bukovická, Michaela Svobodová
  2. ročník – Mikuláš Brůna, Vojtěch Klučik, Lucie Jarolímová, Klárka Jarecká
  3. ročník – Alice Pilátová, Sarah Vítová, Tomáš Dohnal, Otto Heller
  4. ročník – Tomáš Jarolím, Jan Dvořáček, Sofia Pallo, Ela Dorotíková
  5. ročník – Tomáš Buchta, Bruno Jankovič, Elen Štěpánová, Stella Filipcová

Počasí našim sportovcům přálo, a i přes původní vyhlídky deštivého dne nakonec nespadla ani kapka, krom potu, který děti vydali při svých výkonech. Žáci se střetli v porovnávání výkonu s udatnými sportovci, avšak i přesto jsme vybojovali 3 krásná umístění, která se držela ve znamení trojek – 3.místo za sprint v kategorii chlapci (2. ročník) získal Mikuláš Brůna, 3.místo za hod v kategorii dívky (2.ročník) získala Lucie Jarolímová a taktéž bratr Tomáš Jarolím 3. místo za skok v kategorii chlapci (4.ročník).

Všem zúčastněných děkujeme za jejich podané mimořádné výkony. Foto

Ivana Kurková