Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Oznámení o změně cen stravného pro ZŠ a cizí strávníky

Z důvodu zvýšení cen potravin dochází ke zvýšení cen oběda

  • pro cizí strávníky na 88 Kč, a to již od 1. 7. 2023
  • a pro kategorie žáků základní školy se cena navyšuje o 4 Kč, a to od 1. 9. 2023.

Ceny pro mateřskou školu zůstávají zachovány.

Mateřská škola

Základní škola
  ceny
  ceny  ceny od 1. 9. 2023
  do 6 let 7 – 8 let žáci 7-10 let 26 Kč 30 Kč
přesnídávka 11 Kč 13 Kč žáci 11-14 let 28 Kč 32 Kč
oběd 21 Kč 23 Kč žáci 15 a více let 30 Kč 34 Kč
svačinka 8 Kč 10 Kč     cena od 1. 7. 2023
 celodenní 40 Kč 46 Kč ostatní 84 Kč  88 Kč