Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Pomůcky pro školní rok 2023/2024

Stravné se platí bezhotovostně převodem z účtu měsíc dopředu. Domluva u vedoucí školní jídelny na tel. čísle 591 142 226.