Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Cykloturistický kurz

V letošním roce jsme poprvé zahájili cykloturistický kurz, který se budeme snažit opakovat každoročně. Kurzu se vždy budou účastnit žáci osmých tříd. Letos byla naše cílová destinace Ostravice. Kurz jsme zahájili jízdou na kole ze Staré Vsi nad Ondřejnicí přes Frýdek – Místek, Bašku, Frýdlant až na Ostravici. Druhý den nás čekal náročný výšlap na Lysou horu, který všichni žáci bez problému zvládli. Třetí den byl opět cyklistický, kdy nás čekala cesta zpět do Staré Vsi. Během kurzu děti hráli spoustu míčových i jiných her, opékali špekáčky a utužovali vzájemné vztahy a kolektiv. Všichni si akci moc užili a dokázali všem, ale hlavně sami sobě, že dokáží zvládnout i náročné fyzické aktivity. Foto

Vendula Borkovcová, Leoš Havránek