Rozloučení s žáky 9. třídy ve školním roce 2022/2023


Poděkování patří panu Milanu Sýkorovi za zpracování a pořízení videa a panu Radku Hrabovskému za ozvučení celé akce.
Děkujeme