Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Zápis ze schůze výboru SRPŠ ze dne 19. září 2023

 1. Uvítání nově zvolených členů SRPŠ (kromě zástupce třídy MŠ Hvězdiček, tam ještě nedošlo k volbě)
 2. Stávající předseda Ing. Pavel Raška odstupuje z pozice předsedy z časových důvodů
 3. Volba nového předsedy SRPŠ – zvolena jednohlasně Ing. Lenka Špidlová (zástupkyně 7.B)
 4. Nová předsedkyně Ing. Lenka Špidlová společně s Evou Galáskovou přicházejí s nápadem školní sběr – jednodenní akce – První sběr starých školních sešitů, pracovních sešitů, výkresů Nakonec zvolen termín příští úterý 26.9.2023. SRPŠ zajistí přistavení vozíku před hlavní vchod ZŠ a rodiče či děti mohou odevzdat vytříděné materiály (viz popis výše). Následně budou odvezeny do Sběrny Krmelín. Vozík bude přistaven v čase 6:30 – 8:00, 11:30 – 12:30, 14:30 – 15:30 h. Sehnání řidičů, aut s koulí a vozíků – členové SRPŠ.
  Propagace – tvorba umístění plakátu na „akci vozík“ – Mgr. Yvetta Kunzová.
  Vložení na obecní FB – Zuzana Pallo.
 5. Zástupce SRPŠ v radě ZŠ – Marie Javorková (za SRPŠ 9. B) popisuje aktuální postupy při klasickém odvážení sběrných surovin. Sběrna Stará Ves – pan Nepraš (2x ročně). A sběrna Krmelín. P. Javorková přednesla návrh – rozdělování plateb na MŠ a ZŠ, aby neměla paní účetní Lenka Fabíková problém platby dohledat. Peníze docházejí, ale Krmelín posílá 2x ročně. Když rodiče si cenu nechají rodiče vyplatit na sebe, dostanou nižší cenu – např. 0,50 Kč, když na účet SRPŠ, tak posílají 1 Kč. Sběrna Krmelín přidává nyní 50 %. Předsedkyně Ing. Lenka Špidlová ověří v Krmelíně a upřesní zasílání (kvartálně/měsíčně?).
 6. Jak bude probíhat Vánoční jarmark – zatím předpoklad jako v minulosti. Upřesníme dne 7.11.2023 na další schůzi SRPŠ.
 7. Paní ředitelka ZŠ Mgr. Yvetta Kunzová popisuje nadcházející akce ZŠ – Vítání podzimu & Rej masek, bude se prodávat párek v rohlíku, buchta, káva. Účast SRPŠ asi není nutná.
 8. Příspěvky z darů rodičů, plesu, sběru a akcí se použily na dopravu žáků na akce, na pořízení papírů do VV a PČ, dále na obaly a pomůcky, nákup 2 ks pingpongových stolů do chodeb, polepů na schody a výdaje kulturních akcí (den dětí, Xixa má talent, vítání jara, vánoční jarmark, pasování prvňáčků atd.). Přesný rozpočet je k nahlédnutí na sekretariátě školy.
 9. Odhlasovány poplatky pro SRPŠ ve stejné výši jako v loňském školním roce:
  – 400 Kč příspěvek za žáka ZŠ
  – 900 Kč dítě v MŠ
  – návrh na zlepšení: posílat dary SRPŠ účtem/QR kódem
 10. Školní ples – stanoven termín na 19.1.2024.
  návrhy na zlepšení:

  • včas stanovit termín
  • možnost zaslat finanční částku jako cenu do tomboly
  • zůstat u hudby s DJ (menší částka, vyšší zisk pro SRPŠ – děti)
  • možnost platby QR kódem
 11. Dotaz na téma využití finančních prostředků, které se vydělají na plese a dalších akcích SRPŠ v tomto roce. Návrhy paní ředitelky Mgr. Kunzové – interaktivní tabule do tříd, kde nejsou, ale jsou velmi drahé (cca 100 tis). LCD panel – ač s okleštěnými vlastnosti cca do 80 tis. Kč.
  Zatím tedy nejlogičtěji vychází nakoupení profesionální hardware pro ozvučení školních akcí. Např. Vítání jara, XIXA má talent, vánoční besídka apod.
 12. Převedení bankovního účtu SRPŠ – nyní vysoký poplatek za vedení účtu a ještě bez internetového bankovnictví. Předsedkyně p. Ing. Lenka Špidlová při převodu oprávněné osoby na něm ověří snížení poplatků, zavedení internetového bankovnictví. V případě zásadně výhodné ceny převede účet pod jinou banku.
 13. Odloučená třída 6.A ve 3. patře – chtějí ping-pong stůl, bohužel na něho není místo. Mají ale k dispozici celou tělocvičnu. Případně doporoučené hry: céčka, čára, guma.
 14. Zástupce SRPŠ v radě ZŠ Bc. Michaela Janošková, DiS. referovala o možné spolupráci s kulturní komisí obce. Např. na akci zatím pracovně nazvané „branný den“, která se bude pořádat KK společně s armádou ČR – radarová stanice ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Např. členové SRPŠ zajistí občerstvení, budou prodávat, co se vydělá – opět na účet SRPŠ. Termín akce bude upřesněn.
 15. Dále Michaela Janošková společně s předsedkyní Ing. Lenkou Špidlovou zpracují článek do obecního zpravodaje o fungování SRPŠ, termínu plesu, o tom, co se koupilo loňském roce za vydělané peníze apod., osvěta o možnosti sběru – sběrny Stará Ves a Krmelín.
 16. Další schůzka SRPŠ 7.11.2023 po třídních schůzkách na 16:30

Přítomní za SRPŠ:

třída ZŠ       
1.A    Zuzana Pallo 6.A Bc. Jana Filipcová
1.B    Daniel Kaštovský 6.B    Veronika Kunčárová
2. Elen Vítová 7.A Ing. Pavel Raška
3.A  Bc. Martina Lednická 7.B   Ing. Lenka Špidlová
3.B   Romana Chrenková 8. Ing. Petra Paličková
4. Eva Galásková 9.A    Ing. Václav Šmýra
5. Anna Zahradníková 9.B      Marie Javorková
třídy MŠ       
Berušky Ing. Lenka Dzidková Hvězdičky  
Broučci Ing. Pavlína Šperlínová Sluníčka Mgr. Veronika Dekleva

Zástupce SRPŠ v radě školy: Bc. Michaela Janošková DiS., Marie Javorková

Za ZŠ a MŠ: Mgr. Yvetta Kunzová, ředitelka ZŠ, zástupkyně Mgr. Zuzana Stejskalová

Omluveni: Václav Šmýra (9.A)

Zapsáno dne 19. 9. 2023,
Marie Javorková, Bc. Michaela Janošková DiS.