Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Přehled čerpání finančních prostředků Spolku rodičů dětí při ZŠ a MŠ

Přehled čerpání finančních prostředků Spolku rodičů dětí při ZŠ a MŠ Stará Ves nad Ondřejnicí, z.s. ve školním roce 2022/2023

Stav k 1. 9. 2022:

Pokladní hotovost 20,-
Stav na BÚ 4357,10
Celkem 4377,10

Příjmy – školní rok 2022/2023:

Převod ze škol. roku 2021/2022 4 377,10
Dary rodičů, sponzorské dary 149 281,-
Za sběr ZŠ+MŠ 3 790,60
Od žáků ZŠ za dopravu 7 970,-
Od dětí MŠ za dopravu, vstupné 58 521,-
Celkem 223.939,70

Výdaje – školní rok 2022/2023:

Doprava + vstupné (kulturní a sport. akce) ZŠ 80 929,78
Doprava+ vstupné (kulturní a sport. akce MŠ 58 521,-
Odměny pro žáky 7 046,-
Poplatky BÚ 2 702,-
Ostatní výdaje (vánoční stromek, …) 620,-
Obaly na učebnice, pomůcky 32 294,-
Vydáno za sběr pro MŠ 1 481,-
Celkem 183 593,78  

Zůstatek k 31. 8. 2023

Příjmy celkem: 223 939,70
Výdaje celkem: 183 593,78
Zůstatek: 40 345,92 Kč
       z toho hotovost: 22  855    Kč
       Běžný účet: 17 490,92 Kč

        

Ve Staré Vsi n. O., dne 4. 9. 2023

Lenka Fabíková