Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Provoz školní družiny o podzimních prázdninách

Z důvodu nízkého zájmu rodičů provoz školní družiny o podzimních prázdninách nebude.

Jana Klečková