Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Podzim ve školní družině

V průběhu podzimu žáci ve školní družině nezaháleli. Svůj volný čas trávili relaxací, hrou a spoustou různých činností. Hráli stolní a karetní hry, tvořili a malovali pomocí tradičních i netradičních výtvarných technik, hráli pohybové hry, tancovali, zpívali. Věnovali se i dramatizací pohádek, dlabali a zdobili dýně, rozeznávali ovoce a zeleninu pomocí čichu a chutě, užili si halloweenský karneval a mnoho dalšího. Výběr aktivit můžete zhlédnout na foto

Jana Klečková