Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Po stopách Plýtváka šatního

Během měsíce října se naše děti MŠ (Hvězdičky) spolu s paní učitelkou Marcelou Bellovou (práce v MŠ)  a žáci 5. třídy pod vedením paní učitelky Janečkové zapojili do plnění osvětového úkolu “Po stopách Plýtváka šatního”. Práce se jim velmi zdařila a za to jim patří poděkování z týmu Recyklohraní aneb ukliďme si svět (viz foto). Těšíme se na další spolupráci s ekologickou a environmentální tématikou.

Eva Dohnalová Šimečková