Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Pasování na čtenáře

V úterý 14.11. jsme strávili příjemné odpoledne s prvňáčky a jejich rodinami při Slavnostním předávání Slabikářů. Paní knihovnice M. Daňková děti pozvala do obecní knihovny a jako motivaci k vlastnímu čtení jim přečetla veselou pohádku. Potom už přišla řada na prvňáčky a jejich paní učitelky Ivanu Kurkovou a Jindru Staňkovou, aby ukázali, co všechno se od září naučili. Předvedli nám, že už umí poznat písmenka, spojit je do slabik a někteří zvládli dokonce přečíst celá slova. Jako odměnu jim paní učitelky předaly Slabikář a drobný dárek. Dětem a rodičům děkujeme za hojnou účast a přejeme jim spoustu krásných chvilek při čtení knih a při práci se Slabikářem. Foto, video

L. Velímová