Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Hledáme mladého chemika

Ve středu 8.11.2023 se naši deváťáci zapojili do školního kola soutěže Hledáme mladého chemika. Jejich úkolem bylo vyplnit test z obecné a anorganické chemie. Tématem bylo nejen chemické názvosloví, vlastnosti prvků a sloučenin, chemické výpočty, směsi, ale i zábavná osmisměrka a tajenka. V tomto (pro některé žáky obtížném) testu se nejlépe umístili: Marek Koval (9.B), Daniel Mrkvica (9.A) a Jan Ligenza (9.A). Tito žáci jsou navrženi do dalšího kola, které se uskuteční v prosinci v budově SPŠCH Ostrava – Zábřeh. Budeme jim držet palce.

Mgr. Eva Dohnalová Šimečková