Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Dějepisná olympiáda – školní kolo

Ve středu 29.11.2023 proběhla na naší škole olympiáda v dějepise. Tématem letošní olympiády byl středověk – Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí (Čechy, Morava a Slezsko). Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa. Celkem se jí letos účastnilo 22 řešitelů – 16 žáků z deváté třídy, 4 ze třídy osmé a dva dokonce ze třídy sedmé. Úkoly a otázky letos nebyly zaměřeny pouze faktograficky.  Prověřovaly dovednosti dějepisné gramotnosti, které jsou tolik důležité pro správné porozumění minulosti, ale stejně tak i současnosti. Jednalo se zejména o analýzu a porozumění textu, práce s mapou, práce s písemným i obrazovým pramenem.  Nejlépe si s těmito úkoly poradila Veronika Hýlová z 8. třídy, která dosáhla krásných 55 bodů z celkových 60. Druhý, s 52 body, byl Hynek Boháč, také z 8. třídy a třetí Tadeáš Pavelka z 9.A  – 48. bodů. Zvláštní ocenění si zaslouží i řešitelé ze sedmé třídy Ondra Pilát a Lukáš Filgas, kteří i přesto, že se středověkem v dějepise teprve začínají, dosáhli velmi dobrého výsledku a umístili se v první desítce! Děkujeme všem zúčastněným a gratulujeme Verči a Hynkovi k postupu do okresního kola. Výsledky školního kola

Vendula Borkovcová