Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Sběr baterií na naší škole pokračuje

I v letošním školním roce probíhá na naší škole celoroční sběr použitých baterií. Vše probíhá v rámci Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Na předem určených místech (na vrátnici a v mateřských školkách) se nachází sběrné zelené boxy s příslušným označením. V příloze najdete ukázky baterií, které do sběrného boxu patří. Děkuji za spolupráci. Příloha 1 Příloha 2

Eva Dohnalová Šimečková