Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Školní kolo recitační soutěže 1.stupeň

V pondělí 22.1.2024 se nejlepší recitátoři z prvního stupně utkali ve školním kole recitační soutěže. Soutěžilo se ve třech kategoriích. Tři nejlepší recitátoři z každé kategorie mají možnost postoupit do obvodního kola recitační soutěže, které se bude konat v Brušperku. V první kategorii soutěžili žáci 1.ročníku. Na stupně vítězů dosáhli Stella Pallo (1.místo), Matúš Janešík (2.místo), Tereza Uherková a Kristýna Kaštovská (3.místo). Ve druhé kategorii, kde se utkali žáci z 2. a 3. ročníku, se na prvním místě umístila Lucie Jarolímová, druhé místo obsadila Klára Boháčová a třetí místo vybojovala Izabela Bedaňová. Ve třetí kategorii soutěžili žáci 4. a 5. ročníku. V této kategorii zvítězila Jindřiška Čechová, Sarah Vítová obsadila 2. místo a Sofia Pallo skončila na 3.místě.  Všem recitátorům děkujeme za příjemně prožité odpoledne a výhercům přejeme mnoho úspěchu v obvodním kole. Foto

Lucie Velímová