Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Turnaj ve stolním tenise

Nový rok 2024 jsme zahájili sportovně. 10. 1. 2025 se uskutečnil turnaj v ping pongu. Na nižším stupni se zapojili žáci 1. až 5. třídy, na vyšším žáci 6., 7. a 9. třídy. Prvňáčci, ti zvítězili úplně všichni díky své odvaze zahrát si tzv. kolotoč. Nejvíce se dařilo J. Klučikové. V kategorii 2. – 5. tříd soupeřilo 12 žáků, na 3. místě se umístil S. Ryba, na 2. místě J. Hyneček, vítězem se stal T. Bedaň, všichni žáci 5. třídy. Vyšší stupeň reprezentovalo 8 žáků. 3. místo patří T. Buchtovi (6. třída), druhé R. Velímovi (9. řída), zvítězil D. Bilý (6. třída). Foto

Romana Němcová, Petra Zajícová