Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Únorové recyklohraní

V druhém pololetí jsme se opět zapojili do soutěže pořádané vzdělávacím programem Recyklohraní. Do recyklační výzvy “Dejme do pohybu nepotřebné elektro a baterie” se pustily nejen děti z MŠ – Hvězdičky pod vedením paní uč. Klučíkové, ale i žáci 3. a 5. třídy společně s paní uč. Haasovou a Janečkovou. Na druhém stupni se úkolu ujala paní uč. Pilátová se svou 8. třídou. Žáci vyráběli recyklační krabice na baterky, vyplňovali pracovní listy nebo hráli různé ekologické hry (pexeso, deskové hry aj.). Odměnou nám byly připsány body v celoroční soutěži a poděkování za vypracování osvětového úkolu. Všem moc děkuji za spolupráci. Foto 1   Foto 2

Poděkování

                                                              Eva Dohnalová Šimečková – koordinátor EVVO