Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Školní kolo Biologické olympiády

V tomto školním roce jsme se opět zapojili do soutěže BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA. Letošní ročník má krásné téma – Lužní lesy. Je to soutěž náročná, protože soutěžící musí splnit poznávačku rostlin a živočichů, obtížný test vytvořený na základě 80ti stránkové brožury a prakticky splnit laboratorní práci.  Školní kolo probíhalo v lednu a únoru. Do letošního školního kola se přihlásilo celkem 6 soutěžících. Z toho pět bylo v nejmladší kategorii D (žáci 6. – 7. ročníku): Martin Dohnal, Ondřej Pilát, Lukáš Pělucha, Matěj Raška a Šimon Bártek. Všichni soutěžící byli úžasní, zodpovědně plnili úkoly.

Na „medailových“ pozicích se umístili:

  1. Ondřej Pilát
  2. Lukáš Pělucha
  3. Šimon Bártek

Ve školním kole nechyběl již ostřílený osmák Hynek Boháč, který již soutěží  za starší věkovou kategorii C a v současné době se spolu navrženými postupujícími z kategorie D ( Ondřejem Pilátem, Lukášem Pěluchou  a Šimonem Bártkem) připravuje formu vstupního úkolu na okresní kolo. Všem hochům blahopřejeme a doufáme, že je neopustí zájem o přírodní vědy. A přejeme jim mnoho úspěchů v dalších kolech nejen biologické olympiády. Foto

Jana Boháčová