Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Prevence degitální propasti

V rámci Národního plánu obnovy poskytuje MŠMT finanční prostředky na digitální technologie pro školy. 
Naše škola se získala v roce 2024 částku 20 000 Kč v oblasti „Prevence digitální propasti”.

Účel použití je pořízení mobilních digitálních technologií, které budou k zapůjčení v běžné výuce  i distanční výuce.