Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

STARÁ VES N.O._OP JAK_2023

Naše škola získala dotaci z Operačního programu Jan Amos Komenský v rámci výzvy č. 02_22_002 s názvem Šablony pro MŠ a ZŠ I  v celkové hodnotě 2 376 096 Kč. Na daný projekt je poskytována finanční dotace EU. Náš projekt má název “STARÁ VES N.O._OP JAK_2023”, registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0005707.
Celková doba realizace projektu je od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2025.

Cílem projektu je personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání a spolupráce s rodiči a veřejností.