Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Dušan má Xixu a Xixa má talent

Úterý 23. 4. 2024 mělo svou zvláštní atmosféru. Od rána probíhala příprava již 13. ročníku talentové soutěže Dušan má Xixu a Xixa má talent. Tentokrát naši žáci soutěžili ve dvou kategoriích: jednotlivci a dvojice a zvlášť skupiny. I letos se do této talentové soutěže přihlásila spousta talentovaných žáků. Měli jsme možnost vidět tanečníky, zpěváky či mladé divadelníky. Všechna vystoupení nám spravedlivě ohodnotila naše skvělá porota ve složení: paní učitelka Staňková a Chrástková a dva žáci deváté třídy, a to Lucie Hamalová a František Pilnáček. Přestávky mezi kategoriemi vyplnili žáci 9. třídy se svými lidovými, latinskoamerickými či moderními tanci.  A jak to dopadlo?

Výsledky 1. kategorie: 1. místo – Elen Štěpánová a Valentýna Slámová (6. A) – moderní gymnastika, 2. místo – Markéta Marejková  (8.tř.) – mažoretka, 3. místo – Julie Klučiková a Tereza Uherková – (1.A) – tanec 

Výsledky 2. kategorie: 1. místo – 8. třída s prezentací pohádky Císařovy nové šaty

Vystoupení všech byla velice pěkná a je třeba ohodnotit odvahu všech soutěžících vystoupit před svými staršími spolužáky. Velkým překvapením byla čísla s vlastním doproodem, skupinová čísla, kde se do soutěže zapojily rovnou celé třídní kolektivy.  Celou soutěž provázela děvčata 9. třídy Dorotka Dolková a Natálie Piačinová.

Číslo 13 je pro některé číslem nešťastným, ale pro tento ročník soutěže to v žádném případě neplatí. Všem patří velké poděkování a paní uč. Hermanové velký dík za přípravu soutěžících.

Xixa 1, Xixa 2, Xixa 3, Xixa 4